Gesprek over Werk & Ontwikkeling
In het kader van de gesprekken die ik voer over Werk en Ontwikkeling met geïnteresseerden uit het werkveld waar thema’s zoals Inclusie, diversiteit of transformatie een rol spelen, ben ik dit keer in gesprek met: Asia Kuzmiczow.
Asia Kuzmiczow is Artistiek manager van de kunstuitleen in Amsterdam West: Beeldend Gesproken. Het is een onderneming met een sociale inborst maar ook een onderneming die de connectie zoekt met een stukje zakelijke bedrijvigheid.
In de Gallery Talks, waar Asia Kuzmiczow ook optreedt als gespreksleider, komt deze connectie goed naar voren.
In de Gallery Talks wordt door het langzaam kijken naar één kunstwerk, een belevingservaring zichtbaar gemaakt. Door in kleine groepen een gesprek over het kunstwerk aan te gaan wordt er stil gestaan bij “focus en betekenisgeving” van het kunstwerk. Inzichten over verschillende zienswijzen leert je de mensen om je heen beter te kennen en bevordert samenwerking. Het is een proces dat zijn weg als kunstvorm weet te verleggen naar “het werk” op de werkvloer.

Ons gesprek vindt plaats in een nog lege expositieruimte.
Nog leeg omdat de ruimte ondertussen wordt opgebouwd voor een expositie.
Voor Asia Kuzmiczow is dat meteen een mooie aanleiding om mij meer te vertellen over het gebruik van de ruimte, de verhuur, de manier hoe er naar kunstuitleen wordt gekeken en specifiek wat de achterliggende gedachte van de kunstuitleen in De Hallen is.

Kracht, visie en persoonlijke ontwikkeling als kunstvorm
Krachtig is hoe in haar verhaal alles bij elkaar komt qua haar visie over persoonlijke ontwikkeling en hoe de link wordt gelegd met het kind en opvoeding.
Ik hoor haar vertellen over “vorming, het krijgen van een plek en aanpassen.”
‘Als kind is je opvoeding en ontwikkeling je vorming en daarmee begint ook de wisselwerking van het aanleren en van het aanpassen, om een plek in de maatschappij te verkrijgen.
In de werkwereld is echter het accent verschoven naar het Out of the Box denken, anders zijn mag, het wordt gestimuleerd.
De heersende norm is “creativiteit”.
Er is creativiteit nodig in het werkproces: creatieve vrijheid.’

Het belang van het benoemen hiervan tijdens het gesprek door Aisa Kuzmiczow komt naar voren als zij aangeeft dat bij de kunstuitleen “de leden mensen zijn die zichzelf mogen zijn.”
‘Het doel is om via de kunstuitleen, de kunstenaars een plaats op het podium te geven.’
Een plaats waarbij hun medische psychische achtergrond letterlijk naar de achtergrond verdwijnt door ervoor te zorgen dat zij de opstap kunnen maken naar een plek waar zij hun werk mogen tonen: “op het podium dat werk heet.”

Onze bron
‘We putten tenslotte allen uit dezelfde bron’, is het zoals Kuzmiczow het verwoord.
‘We willen allemaal erkenning, maar in kunst schuilt ook een extra gevoeligheid “IN HET LATEN ZIEN VAN JEZELF” via de kunst.
Het exposeren van het zelf: EXPOSE YOURSELF.’
‘Het is niet zwaar’, voegt Asia Kuzmiczow toe, ’het is mindfulness in zijn puurste vorm.’
‘Observatie, interpretatie en intuïtie.
Het wordt allemaal aangehaald.
“It has to make sense, het werken vanuit het zelf.”
‘FOCUS is daar de allesomvattende term voor.
Door focus richt je je op wat voor jou van belang is.
Focus op zichtbaarheid.
Houd koers op de “juiste vorming”.
En niet op de “misvorming”.
Focus is observeren, het maakt dat je kan prioriteren om vervolgens te analyseren.
Leren focussen scherpt je in het leven.’

Care for your body. Care for your mind and you will be fine.

Het zijn woorden die spontaan opkomen bij Kuzmiczow.
Woorden die zij tot een zin heeft gevormd en de toon van haar verhaal doen versterken.
Het werkt, evenals het volgende onderwerp dat zij aanhaalt: de inzet van “bewustwording” als kunsttool.
‘Het geeft de context aan waarbinnen we communiceren.
Empowered zijn, ….anders zijn ….het mag,’ licht zij toe.
‘We hebben allemaal iets te vertellen, in welke kunstvorm je dat ook wilt gieten.
Uit het!
Word je bewust van wie er in de lead is, wie je bent qua identiteit en ja dat is soms uitpuzzelen.’

De kunstenaar als ervaringsdeskundige
Ik merk dat in het gesprek de connectie met persoonlijke ontwikkeling en kunst telkens naar voren komt.
Als ik daarnaar vraag en naar wat Kuzmiczow met het centrum wil bereiken dan is het de parallel die zij wil trekken tussen persoonlijke ontwikkeling die je ook als kunstvorm kan beschouwen en de ontwikkeling zoals die zich bij de kunstenaar als een werkproces voordoet in de vorming van zijn “werk”.
‘Het is werken aan de mentale gezondheid.
Het zijn de kunstenaars die daar ervaringsdeskundig in zijn.’
Zij kennen het zicht van de “eigen beperking” en richten zich op de kunst van “het omgaan met, het zien en het hieraan vormgeven”.

Kansen in het benadrukken van de verbinding met de zakelijkheid
Wellicht liggen daar nog meer kansen voor Kuzmiczow.
Kansen in het benadrukken van de verbinding met de zakelijkheid en het leggen van de connectie met ‘persoonlijke ontwikkeling’ in het zakelijke werkveld.
Want misschien zit de grootsheid van een kunstvorm niet in het kijken met een beperkt zicht, maar in een brede naar binnen gekeerde blik? Onderzoeken wat daar zit om vervolgens weer terug naar buiten te keren met wat is en zo open leren te staan voor vernieuwende inzichten.
Een proces dat kunstenaars zich als een ware kunstvorm al eigen hebben gemaakt maar waar ons nog een mooie weg van ontwikkeling te wachten staat!

 

Dank Asia Kuzmiczow voor het fijne gesprek.

Mocht ik je nog verder van dienst kunnen zijn met het vinden van meer dwarsverbanden die thema’s uit het werkveld van Werk & Ontwikkeling raken en jou helpen met het scherpen en uitwerken van je ontwikkelbehoefte, dan hoor ik het graag.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *