Bouw mee aan de langste digitale leerweg van Nederland

Er is de ambitie om leerwegen, de leerervaringen en de leerbelevingen intergenerationeel, visueel te verbeelden en digitaal te borgen.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bouw mee aan de langste digitale leerweg van Nederland

Maak jouw leerweg visueel voor anderen.

Ontwerp je leerweg in 3D & Ontdek jouw talenten.

Hoe leuk is dat?

Laat anderen op de weg naar jouw toekomst leren van jouw leerweg en keuzes.
Speel VIPP en bouw aan jouw toekomst en groei. Het is Happy Learning Playtime voor jouw netwerk van familie, vrienden en klasgenoten.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bouw mee aan de langste digitale leerweg van Nederland

Maak jouw leerweg visueel voor anderen.

Ontwerp je leerweg in 3D & Ontdek jouw talenten.

Hoe leuk is dat?

Laat anderen op de weg naar jouw toekomst leren van jouw leerweg en keuzes.
Speel VIPP en bouw aan jouw toekomst en groei. Het is Happy Learning Playtime voor jouw netwerk van familie, vrienden en klasgenoten.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Als jij vindt dat:

 1. jouw mening telt (deel dan jouw Visie).
 2. jouw stem gehoord mag worden (jouw Inzichten vertellen tenslotte jouw verhaal).
 3. jouw ideeen er toe doen (jouw Persoonlijk  Perspectief geeft wel even jouw kijk op zaken weer).

Dan kan je aan de slag als een echte  .

Jong geleerd is oud gedaan.

Wat je jong opdoet aan kennis vormt je

“Je bent jong en je wilt wat” 
“Je hebt je eigen mening. De wereld wacht op jou! “ 

De jeugd heeft de toekomst.  
Dus zeg het maar.
Hoe ziet die eruit? 
Als jij die mocht ontwerpen.
Hoe zou die eruit zien?
Ga op onderzoek uit met je ouders en/of grootouders.
Ga aan de slag met het programma.
Creëer jouw leerweg in 3D (en die van jouw ouders en grootouders).
Of ga voor andere leuke manieren. Meld je aan en ontdek het.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

BOUW JIJ MEE AAN DE LANGSTE DIGITALE EN VISUELE LEERWEG VAN NEDERLAND?

Het is ambitieus!
Maar juist daarom is het leuk om deze pilot ontwikkel route samen met jouw familie (of jouw netwerk van vrienden, kennissen of buurtgenoten) te nemen.
Met jouw input en die van je naasten ga je vol enthousiasme gezamenlijk bouwen aan jouw toekomst én aan jouw groei.
Door de leerweg, leerervaringen en leerbeleving van jong en oud in familieverband met elkaar te verbinden zie je meer en verbreed je jouw blikveld en jouw kijk op jouw loopbaan en toekomst.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Ga als een echte   aan de slag…..

 1. Als jij vindt dat jouw mening telt (deel jouw Visie).
 2. Als jij vindt dat jouw stem gehoord mag worden (deel jouw Inzichten).
 3. Als jij vindt dat jouw ideeen er toe doen (deel jouw kijk op zaken via jouw Persoonlijk  Perspectief).

Ga aan de slag met VIPP*.

Als jij vindt dat:

 1. jouw mening telt (deel dan jouw Visie).
 2. jouw stem gehoord mag worden (jouw Inzichten vertellen tenslotte jouw verhaal).
 3. jouw ideeen er toe doen (jouw Persoonlijk  Perspectief geeft wel even jouw kijk op zaken weer).

Dan kan je aan de slag als een echte  .

De leerweg van een ouder is vol geleerde lessen.

Het zijn lessen die je (mogelijk) graag zou doorgeven aan de jongere generatie. Tenslotte komt de wijsheid met de jaren maar “jong geleerd is ook oud gedaan”.
De jongere generatie geeft aan: “Ik heb ook een mening. Ik heb ook een stem”. Zij zijn jong en willen wat, ze hebben een visie, een mening en een persoonlijk perspectief op wat zij teweeg willen brengen.

Het daar over hebben op met de rol die talenten, passie, interesses en hobby’s daarbij spelen bieden aanleiding tot het aangaan van gesprekken. Het is reflecteren op elkaars leerweg; welke overeenkomsten en verschillen zitten er in motivaties, hobby’s of passies.

Als ouder kijk je terug op  de afgelegde leerweg en het gebruik van de eigen talenten. Je reflecteert.
De jongere generatie kijkt voor hun leerweg naar de toekomst. Zij kijken vooruit.

Met VIPP*  worden de leerwegen van jong en oud  in familieverband ook verbonden in het leren en ontwikkelen, bezien vanuit meerdere perspectieven en visueel en digitaal geborgd.

Dream it, make it, Do it differently, Be like

Krijg toffe manieren aangereikt om dieper na te denken over jouw leerweg. Iedereen leert op een andere manier maar soms is het gewoon moeilijk om dat uit te leggen  

Weet met zelfvertrouwen jouw ideeën handen en voeten te geven. Bevraag hiervoor meerdere generaties in je familie en omgeving om jouw ideeën scherper te krijgen!

Maak duidelijk hoe en waarom je bepaalde keuzes maakt. Keuzes maken kan ook best lastig zijn, deze dus  in spelvorm met je omgeving bespreken maakt het makkelijker én leuker.

Leer van anderen en laat anderen leren van jou. Laat je helpen om jouw leerweg te verhelderen en om deze uiteindelijk te digitaliseren. Hoe leuk is dat!

Leer je te richten op je Happy Learning Playtime. Tackel je twijfel over het nut van leren of het nut van vakken in je vakkenpakket.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bouw mee aan de langste digitale leerweg van Nederland

Maak jouw leerweg visueel voor anderen.

Ga als een echte   aan de slag!

 1. Als jij vindt dat jouw mening telt (deel jouw Visie).
 2. Als jij vindt dat jouw stem gehoord mag worden (deel jouw Inzichten).
 3. Als jij vindt dat jouw ideeen er toe doen (deel jouw kijk op zaken via jouw Persoonlijk  Perspectief).

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Krijg toffe manieren aangereikt om meer te weten te komen over jouw keuzes t.a.v. jouw leerweg.

Weet met zelfvertrouwen jouw ideeën handen en voeten te geven.

Maak duidelijk hoe en waarom je bepaalde keuzes maakt.

Leer van anderen en laat anderen leren van jou.

Leer je te richten op je Happy Learning Playtime.

Doe jij mee?

Ga als een echte   aan de slag!

 1. Als jij vindt dat jouw mening telt (deel jouw Visie).
 2. Als jij vindt dat jouw stem gehoord mag worden (deel jouw Inzichten).
 3. Als jij vindt dat jouw ideeen er toe doen (deel jouw kijk op zaken via jouw Persoonlijk  Perspectief).

Het is ambitieus!

Maar juist daarom is het leuk om deze pilot ontwikkel route samen met jouw familie te nemen. Met jouw input en die van je naasten ga je vol enthousiasme gezamenlijk bouwen aan jouw toekomst én aan jouw groei.
Door de leerweg, leerervaringen en leerbeleving van jong en oud in familieverband met elkaar te verbinden zie je meer en verbreed je jouw blikveld en kijk op jouw loopbaan en toekomst.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Ga als een echte   aan de slag!

 1. Als jij vindt dat jouw mening telt (deel jouw Visie).
 2. Als jij vindt dat jouw stem gehoord mag worden (deel jouw Inzichten).
 3. Als jij vindt dat jouw ideeen er toe doen (deel jouw kijk op zaken via jouw Persoonlijk  Perspectief).

Het is ambitieus!

Maar juist daarom is het leuk om deze pilot ontwikkel route samen met jouw familie te nemen. Met jouw input en die van je naasten ga je vol enthousiasme gezamenlijk bouwen aan jouw toekomst én aan jouw groei.
Door de leerweg, leerervaringen en leerbeleving van jong en oud in familieverband met elkaar te verbinden zie je meer en verbreed je jouw blikveld en kijk op jouw loopbaan en toekomst.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Wat levert meedoen jou op?

Wat levert de status je op:

Krijg toffe manieren aangereikt om meer te weten te komen over jouw keuzes, motivaties, interessen en talenten t.a.v. jouw leerweg.

Iedereen volgt zijn eigen weg dus hoe leuk is het om van elkaar te leren en van andere meer te weten te komen over hun leerweg en leeropbrengsten!

Weet met zelfvertrouwen jouw ideeën handen en voeten te geven.

Bevraag hiervoor meerdere generaties in je familie om jouw ideeën scherper te krijgen!

Maak duidelijk hoe en waarom je bepaalde keuzes maakt.

Keuzes maken kan ook best lastig zijn, deze dus in een conversatiespel vorm met je omgeving bespreken maakt het makkelijker én leuker.

Leer van anderen en laat anderen leren van jou.

Laat je helpen om jouw leerweg te verhelderen en om deze uiteindelijk te visualiseren en te digitaliseren. Hoe leuk is dat!

Leer je te richten op je Happy Learning Playtime.

En tackel je twijfel als er weer eens vragen boven komen over “het nut van” leren/de vakken in je vakkenpakket,  of bij twijfel bij vragen als “wat je kan met en interesse voor” tekenen, zang of dans etc.!

Creativity is not created, it is there for us to find – it is an act of discovery” (Lois, 2012).

Bron:
Lois, G. (2012). Damn Good Advice (For People With Talent!). Phaidon Press Limited.

Samenwerking wordt gezien als een belangrijke competentie om op een efficiënte manier een doel te bereiken. 

Nieuwsgierigheid is er om ons te stimuleren op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en te groeien.  Het is hetgeen je aanzet tot het ontwikkelen van jezelf en het helpt met het vormgeven met wie je wilt zijn in het leven (Kashdan, 2010).

Bron:
Kashdan, T. (2010). Nieuwsgierig?. Spectrum.

Jij als ouder

(info voor je ouders, dus mag jij overslaan:))

De leerweg van jou als ouder is vol geleerde lessen.

Het zijn lessen die je (mogelijk) graag zou doorgeven aan de jongere generatie. Tenslotte komt de wijsheid met de jaren maar “jong geleerd is ook oud gedaan”.

Als ouder kijk je terug op de afgelegde leerweg en het gebruik van de eigen talenten. Je reflecteert.
De jongere generatie kijkt voor hun leerweg naar de toekomst. Zij kijken vooruit.

VIPP* is opgezet als een intergenerationeel pilot project om leerprogramma’s met en voor kinderen en hun ouders te ontwikkelen.

De insteek is om jong en oud te verbinden in het leren en ontwikkelen met een focus op het maken van persoonlijke impact en maatschappelijke betrokkenheid/perspectief.

Je bent tenslotte nooit te oud om te leren.
Blijvende ontwikkeling is waardevol!

  Meer over

VIPP* gaat uit van:

Samenwerking  

  1.   In een interactief vraagspel wordt er samen met familieleden stilgestaan bij  de keuzes voor de leerweg waarbij motivaties, passies, hobby’s en talenten en loopbaanperspectief aan bod komen.

Nieuwsgierigheid

  1.   Het hebben of het ontwikkelen van een visie, de inzichten en het persoonlijk perspectief van de jongeren ten aanzien hun leerweg, leerervaring, leerbeleving, leeropbrengsten en loopbaanperspectief staan centraal bij de beantwoording van de vragen.

Met VIPP*  worden de leerwegen van jong en oud  in familieverband verbonden in het leren en ontwikkelen. Vanuit meerdere perspectieven en vanuit een bredere blik wordt de leerweg visueel gemaakt en digitaal geborgd. VIPP* wordt doorlopen in 5 activerende stappen. Elke stap kent een aantal vragen, die opbouwen naar stap 5, het maakproces.  In de stappen 1 t/m 4 staan  per stap onderstaande punten centraal:

Door deze zichtbaar te maken en te delen kunnen ook andere jongeren weer leren en vooral zien hoe en waar een leerweg  je kan brengen.

Aanmelden is vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Wat levert het je op?

Je weet een VISIE te vormen. Het zegt veel over hoe jij zelf ziet.

Zelfvertrouwen

 Je krijgt INZICHT in jezelf en de keuzes die je maakt en je weet waarom die die maakt. Het geeft je zelfvertrouwen.

Meer body

Je kan handen en voeten geven aan wat jij wilt (jouw PERSOONLIJK PERSPECTIEF). 

Lekker in je vel

 je zit lekker in je vel zitten omdat je duidelijker voor ogen heb wat voor mogelijkheden  er zijn. Dát wil je.  Chill toch!

Aanmelden

Hoe kan ik me aanmelden?

Meld je aan via de aanmeld button, ontvang de spelregels en start  met het uitdenken, ontwerpen en het bouwen aan jouw toekomst. 

Voor wie?

Voor wie bestemd?

Voor jongeren, die voor keuzes staan in hun leerweg en open staan voor een creatief ontwerpproces vol met interacties en uitdagingen om van elkaar en met elkaar te leren, te groeien en te bouwen aan een zichtbare toekomst. 

Hoe?

Hoe wordt het spel gespeeld?

Het programma bestaat uit een 5tal activiteitensessies die je online en offline kunt spelen.
De afsluitende activiteit is experimenteren met 3D creaties en/of andere creatieve maak vormen.

Waar?

Waar wordt het spel gespeeld?

Het activerende spel wordt online en offline gespeeld. Via Instagram volg je het spel en offline ga je aan de  slag met je netwerk!

Referenties

Jouw mening doet ertoe

Jouw referentie hier?
Meld je dan snel aan.
De plaatsen zijn beperkt!

Of de referentie van familieleden  hier?
Meld je dan snel aan.
De plaatsen zijn beperkt!

Of de referentie van iemand uit jouw omgeving hier? Meld je dan snel aan.
De plaatsen zijn beperkt!

Het ontwikkelen van creatieve in interactieve  leerconcepten en programma’s heeft mijn interesse.  Het zorgt ervoor dat ik  als initiator nieuwe projecten samenstel die jong & oud verbinden in het leren en ontwikkelen van elkaar.

Het programma  VIPP* in een spelvorm is ontwikkeld vanuit die insteek.

Over mij


Shirley Herts:  Bedenker & Programmamaker VIPP*
Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben in het ICT werkveld heb ik vorig jaar mijn master Human Development mogen afronden met specialisatie Leren en Innoveren.

Het ontwikkelen van creatieve en interactieve (leer) concepten en programma’s heeft mijn persoonlijke en maatschappelijke interesse. Het zorgt ervoor dat ik dit als Partner voor Werk en Ontwikkeling nieuwe Blije projecten (naast mijn werk) kan samenstellen met als verbindende factor het leren en ontwikkelen van elkaar.
Vanuit die insteek is ook het concept achter VIPP* ontstaan en in ontwikkeling.

Mijn ambitie is om dit met andere (leer) professionals, maatschappelijke-, zorg- en  onderwijsorganisaties verder uit te breiden.

Dream it, make it,

Do it differently, Be like

Aanmelden


Het is experimenteel, het is onderzoekend en samen stapsgewijs werken. Ben je nieuwsgierig naar deze pilot? Meld je dan aan om in deze beginfase gratis mee te doen.

0 + 4 = ?