Inclusie & Uitsluiting

Sociale inclusie: Inclusieve organisaties en inclusief leiderschap.

Samen aan de slag
met sociale inclusie!

Laten we dan kijken wat we gezamenlijk kunnen starten! Vraag een gesprek aan.

In een paper voor mijn master studie Human Development  heb ik voor de module Psychologie en Persoonskenmerken een theoretisch onderzoek uitgevoerd naar Uitsluiting en Insluiting binnen de context van een organisatiecultuur  en leiderschap. Mijn onderzoek stelling luidde daarbij als volgt:

Kan ik, vanuit de evolutionaire ontwikkeling van de psychologie,  verklaren hoe door natuurlijke selectie, sociale uitsluiting ruimte heeft geboden voor de huidige ontwikkeling naar sociale inclusie van inclusieve organisaties en inclusief leiderschap.

———–———–———–———–———–———

Titel: De transitie van natuurlijke selectie.
Een accent verlegging van uitsluiting naar insluiting binnen organisaties en leiderschap.

“Alles wat men leert is van waarde.
Een waarde wordt een investering indien deze gedeeld wordt als kennis.”

Ik ben van mening dat wat men heeft geleerd of heeft toegepast gedeeld kan worden om waardevolle kennis te zijn voor een ander.


.