Mijn ontwikkeling

Lees hier meer over wat mij kenmerkt, de opleiding die ik volgde en enkele papers die ik voor mijn studie schreef over de thema’s:
– Inclusie & uitsluiting
– De lerende organisatie
– De rol van HR als strategisch partner

Wat mij kenmerkt

Met een achtergrond in de ICT weet ik projectmatig en gestructureerd problemen te concretiseren en te conceptualiseren. Met een eigen gefaseerde aanpak, het denken in driehoeken, startend met die van  Werk, Ontwikkeling en Leren, wordt er gestreefd om met een actiegerichte werkwijze te komen tot een gezamenlijke oplossing.

Shirley Herts

Aan de slag gaan met Werk & Ontwikkeling  is als een reis. Laten we daar gezamenlijk mee starten!

Master Human Development

Ik heb mijn master Human Development, met een specialisatie in Leren & Innoveren, behaald in 2020 bij Schouten & Nelissen University Zaltbommel.  Het is een studie die zich bevindt op het snijvlak van: psychologie, strategische HRM en organisatiekunde.
Door het bestuderen van dit snijvlak binnen de context van én met de wisselwerking tussen organisatie, maatschappij en mensen, heb ik een brede kijk op Human Development ontwikkeld. Mijn verworven kennis zet ik met plezier en veel creativiteit graag in voor u.